LEGO

Lego

Naast dat LEGO voor ons altijd een inspiratiebron is geweest, sluiten de principes ook goed aan bij onze visie op bouwen en produceren. Wij werken bij voorkeur vanuit de LEGO-principes. Graag vertellen we u er meer over.

 (NB: deze tekst kun je ook een keer gebruiken als bericht/post op LinkedIn met doorlink/verwijzing naar www.abelson.nl)

Complex

Bouwen is complex en elk bouwwerk wordt als prototype gerealiseerd. Om dit proces nog complexer te maken wordt voor elk bouwwerk een nieuw projectteam samengesteld en vindt het nooit op dezelfde locatie plaats.

Hierdoor wordt elke opdrachtgever op deze wijze geconfronteerd met onverwachte kosten, uitvoering, tijdsplanning en eindresultaat.

Om deze zaken te voorkomen en toch rekening te houden met specifieke klantwensen werken wij vanuit de LEGO-principes. Hierbij gaan wij er van uit dat elke opdrachtgever op basis van zijn eigen wensen, zijn eigen bouwwerk wil creëren. Daarnaast vraagt elke locatie ook om zijn eigen invullingen en uitstraling.

Basisidee

Het LEGO-speelsysteem[1] werd in 1954 bedacht Godtfred Kirk Christiansen, zoon van oprichter Ole Kirk Christiansen van de Lego Group. Het basisidee achter het LEGO -speelsysteem is dat het een samenhangend systeem is, waarbij speelsets onderling uitwisselbaar waren. Dit in plaats van de eenmalige producten die de markt beheersten. Hij werkte dit uit naar 6 kenmerken die hij de “LEGO-principes” noemde.

  1. Van beperkte grootte, maar zonder dat er beperkingen worden gesteld aan de verbeelding
  2. Betaalbaar
  3. Eenvoudig, duurzaam en rijk gevarieerd
  4. Voor meisjes, voor jongens, plezier voor elke leeftijd
  5. Klassiek speelgoed, dat niet vervangen hoeft te worden
  6. Gemakkelijk te distribueren

Met deze principes kwam hij uit bij het beroemde LEGO-blokje. De focus van de LEGO Group kwam vanaf dat moment bij het blokje te liggen.


[1] Uit het boek  Steen voor steen van David C.Robertson www.levboeken.nl

Ook fan van LEGO? Of gewoon benieuwd hoe ons LEGO-principe werkt uw vraagstuk? We komen graag langs.